Welcome to Emthanjeni Municipality
REVIEW OF EMTHANJENI LM SPATIAL DEVELOPMENT FRAMEWORK (SDF)
Wednesday, 11 October 2023 00:00

Emthanjeni-Notice ENG30

Would you like to get involved in the review of the SDF? Send us your details and we will notify you of public meetings and when documents can be viewed.

For more information click HERE

 
HERSIENING VAN EMTHANJENI MUNISIPALITEIT SE RUIMTELIKE ONTWIKKELINGSRAAMWERK (ROR)
Wednesday, 11 October 2023 00:00

Emthanjeni-Notice AFR30

Wil jy betrokke raak by die hersiening van die ROR? Stuur vir ons jou besonderhede en ons sal jou in kennis stel van openbare vergaderings en wanneer dokumente besigtig kan word.

Vir meer inligting kliek HIER