Sluit van kantore gedurende die Desember vakansie. Print

Inwoners moet asseblief daarop let dat die Munisipale Kantore vir die Desember vakansie sal sluit op 20 Desember 2019 om 13:00 die middag en dan weer heropen 6 Januarie 2020 om 7:30. Vir Meer inligting hieroor, kliek hier.

Residents of Emthanjeni must take note that the Municipal office`s closing at 13:00 on 20 December 2012  and re-open on the 6 January 2020 at 7:30. For more information please click here.