Sluit van kantore gedurende die http://www.lipnocentrum.cz/online-cialis-cheap Desember vakansie. PDF Print

Inwoners moet asseblief daarop let dat die Munisipale Kantore vir die Desember vakansie, die 21ste sluit om 12:00 die middag en dan weer heropen 2 Januarie 2013 om 7:30.

Residents of Emthanjeni must take note that the Municipal office`s closing at 12:00 on 21 December 2012  and re-open on the 2 January 2013 at 7:30.