New office hours PDF Print

Die publiek word hiermee in kennis gestel, dat die kantoor ure van Emthanjeni Munisipaliteit met ingang 1 April 2012 as volg gewysig is:

 The public are hereby informed that the office Hours of Emthanjeni Municipality has changed as follows from 1 April 2012 :

 

7h30 - 16h25